De Veense woonbetoging onderschrijft de eisen van ''Het Woonmanifest'' en vult deze aan met lokale eisen. Hieronder zijn alle eisen uiteen gezet:

Het Woonmanifest & lokale eisen

1. Maak het bestrijden van (dreigende) dakloosheid topprioriteit
Landelijk: Behandel dakloosheid als huisvestingsprobleem, zet fors in op het voorkomen van dakloosheid en huisuitzettingen, en zorg voor snelle huisvesting van mensen die toch dakloos raken.
Lokaal: Inzetten op het lokaal ondersteunen van mensen met (dreigende) dakloosheid in plaats van hen naar een andere gemeente te sturen. In de winter zorgdragen voor voldoende tijdelijke (nood)opvang.
2. Zorg voor breed toegankelijke volkshuisvesting
Landelijk: Voor lagere én middeninkomens. Stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurderheffing af, en investeer vanuit het rijk minstens 4 miljard per jaar extra in betaalbare woningen, verduurzaming, en leefbare wijken.
Lokaal: Inzetten op het verkorten van de wachtlijsten van bijna zeven jaar. Het percentage sociale woningbouw weer laten stijgen in plaats van dalen om daarmee alle starters en minder draagkrachtigen in de eigen gemeente passend huis te kunnen vesten. Nieuwbouw dient hiervoor minimaal 40% sociaal te zijn.
3. Garandeer betaalbaarheid
Landelijk: Reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, maak het puntenstelsel algemeen bindend en haal de WOZ-waarde uit de puntentelling. Herzie alle belastingmaatregelen die de koopprijzen opdrijven. Belast vermogen zwaarder en inkomen uit werk minder.
Lokaal: Als gemeente actief bindende afspraken maken met ontwikkelaars en beleggers over vrije sector huren zolang er nog geen landelijke regelgeving is.
4. Garandeer woonzekerheid
Landelijk: Maak vaste huurcontracten en permanente huisvesting weer de norm. Schaf tijdelijke huurcontracten af en biedt goede huur(prijs)bescherming voor alle huurders.
Lokaal: Maak bindende afspraken met verhuurders over tijdelijke huurcontacten waarbij tijdelijke huurders meer mogelijkheden krijgen om door te stromen (naar een vaste locatie) binnen de gemeentegrens
5. Verklein de woonongelijkheid tussen koop en huur
Landelijk: Behandel eigenwoningbezit en huren als gelijkwaardig. Stop met onevenredige financiële voordelen voor woningeigenaren, bouw de hypotheekrenteaftrek versneld af.
Lokaal: Heroverweeg de financiele constructies vanuit de gemeente waardoor woningprijzen worden opgedreven.
6. Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting
Landelijk: Stop met uitsluiting op grond van inkomen (Rotterdamwet, gentrificatiebeleid), garandeer voldoende betaalbare woningen voor mensen met een beperking en ouderen, zorg voor een stevige aanpak van discriminatie door verhuurders en makelaars.
Lokaal: Zorg voor voldoende betaalbare woningen voor mensen in een kwetsbare situatie en bijzondere doelgroepen. Handhaaf actief tegen discriminatie door verhuurders en makelaars.
7. Geef burgers gelijkwaardige inspraak
Landelijk: Democratiseer besluitvorming over grond, vastgoed en woonomgeving, geef bewoners zeggenschap, faciliteer coöperatieve woonvormen.
Lokaal: Ondersteun initiatieven voor alternatieve woonvormen zoals wooncoöporaties, kleinschalig wonen en collectief wonen. Betrek bewoners van voren af aan bij het ontwerp van projecten en gebiedsontwikkeling.
8. Dam de financialisering van huisvesting in
Landelijk: Schaf onevenredige financiële voordelen voor investeerders af, belast huurinkomsten eerlijk, en zet de opkoopbescherming breed in.
Lokaal: Roep het opkopen van woningen door beleggers een halt toe met opkoopbescherming voor woningen. Stop ook de speculatie met grond, waardoor woningen onnodig duur worden. Pak de mogelijkheid in de wet om als gemeente grondspeculatie te stoppen met beide handen aan.
9. Geef malafide verhuurders en makelaars geen kans
Landelijk: Registreer en monitor verhuur, investeer in de Huurcommissie en in lokale huurteams, voer een verhuurdersvergunning in waardoor verhuurders het recht kunnen verliezen hun woningen te verhuren en verhoog de handhavingscapaciteit en bestraf misstanden.
Lokaal: Wacht niet op landelijke regelgeving, maar voer nu als gemeente een vergunningplicht in voor verhuurders en handhaaf dat verhuurders zich aan de regels houden.
10. Pak leegstand stevig aan
Landelijk: Als huizen leegstaan terwijl zoveel mensen geen huis hebben is kraken legitiem en logisch. Het kraakverbod moet daarom worden afgeschaft. Daarnaast moet er actief worden ingezet op leegstandsbeleid en flinke boetes worden ingesteld op leegstand. Pas de wet zodanig aan dat woningen onteigend kunnen worden bij een stapeling van misstanden.
Lokaal: Verbied leegstand van woningen in de stad en beboet bij langdurige leegstand. Stimuleer actief omzetting van leegstaande kantoorruimte naar woningen.

Een aanvulling, een vraag of een opmerkingen over de bovenstaande lijst? Of wilt u bovenstaande eisen steunen? Neem dan contact met ons op via de contact pagina.

Maak jouw eigen website met JouwWeb